1.  Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtrabaho sa ibang bansa.  Ito ang susi ng iyong tagumpay.

2.  Ihanda ang sarili sa trabahong haharapin sa labas ng bansa.

3.  Tandaan ang iyong responsibilidad at karapatan.  Ito ay gabay mo sa pagganap sa iyong tungkulin.  Disiplina ay kailangan.

4.  Umangkop sa batas at kultura ng bansang pupuntahan.  Ito ay iyong magiging pansamantalang tirahan.

*** Alamin ang mga importanteng impormasyon ukol sa bansang pupuntahan bago pa man umalis.  Alamin rin kung ano ang mga dapat at di-dapat gawin (Do's and Dont's).

5.  Pangalagaan ang kalusugan.  Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan.

6.  Buksan ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan.  Ito ay hagdan sa tagumpay.

7.  Makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan.  Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka.

8.  Mag-ipon.  Ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito.

9.  Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik.

10.  May mga ahensya ang pamahalaan na makakatulong sa oras ng pangangailangan.  Huwag mag-atubiling sila ay lapitan.

Anu ba ang PDOS?

Anu ba ang PDOS?

Kilalanin ang illegal recruiter!

Kilalanin ang illegal recruiter!

Government Links