a)  May nakakaranas ng "culture shock" o pagkabigla dahil sa ibang kultura at pamumuhay sa ibang bansa.

b)  May pakiramdam ng pag-iisa (isolation)  at kalungkutan - walang kaibigan, hindi pinapansin, walang matakbuhan.

c)  Maraming pag-aalinlangan (insecurities) o takot (fears):

d)  Maraming mga maling akala o "expectations"

Anu ba ang PDOS?

Anu ba ang PDOS?

Kilalanin ang illegal recruiter!

Kilalanin ang illegal recruiter!

Government Links