a)  Desisyon mong umalis.

b)  Kaya ka aalis ay dahil may gusto kang patunguhan.

c)  Ibang bansa, ibang patakaran, ibang uri ng pamumuhay.

d)  Iiwan mo ang pamilya mo pero dala mo ang bansa mo.

e)  Balang araw, babalik ka rin.

Anu ba ang PDOS?

Anu ba ang PDOS?

Kilalanin ang illegal recruiter!

Kilalanin ang illegal recruiter!

Government Links