Print

Ang illegal recruiter ay:

1. agad naniningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad nang walang resibo

2. nangangako ng madaliang pag-alis patungo sa ibang bansa

3. nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata

4. nakikipag-transaksiyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall, atbpa. at hindi sa opisina ng lisensyadong ahensiya

5. bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante

6. hndi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa ina-aplayang trabaho

7. nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangang dumaan sa POEA

8. nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa

9. walang maipakitang employment contract o working visa

10. nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID

11. nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center

12. nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis

13. walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address

14. nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para mai-process (lalo na sa kaso ng EPS-Korea)